ANANAS ADET

13,50

Adet

AVAKADO KG

29,50

Kg

KARPUZ KG

1,95

Kg

KAVUN KG

3,45

Kg

KAYISI YAYLA KG

12,50

Kg

KİVİ KG

15,00

Kg

MUZ ANAMUR KG

12,90

Kg

Mobil deneyim için

Ekobaymar