ANANAS ADET

19,90

Adet

AVAKADO KG

29,50

Kg

GREYFURT KG

4,90

Kg

İNCİR KG

17,50

Kg

KARPUZ KG

7,50

Kg

KİVİ KG

15,00

Kg

MUZ ANAMUR KG

9,75

Kg

Mobil deneyim için

Ekobaymar